CSR

Vízie, hodnoty a celkový pohľad na to, ako pristupovať k developmentu sú hlboko zakorenené v DNA našej firmy.

 

Plne si uvedomujeme konkrétne dopady našich aktivít. Snažíme sa stavať projekty tak, aby naše stavby umožnili adaptovať sa na zmeny klímy, ktoré nás v budúcnosti čakajú. Venujeme veľkú pozornosť udržateľnej výstavbe, materiálom a moderným technológiám. Pri našej práci úzko spolupracujeme s množstvom dodávateľov, s ktorými sa snažíme zdieľať rovnaké hodnoty. Kladieme dôraz nielen na budovanie stavieb, ale tvorbu celého okolia, ktoré „tvorí domov“ a má vplyv na spokojný život obyvateľov.