Pre investorov

Kľúčové ukazovatele Lucron od 2005

82 ha
pozemkov v našom portfóliu
5 ha
vo výstavbe
19 ha
v príprave
58 ha
pozemkový fond
150+
zamestnancov
205 000 m2
dokončené projekty
65 000 m2
projekty vo výstavbe
285 000 m2
projekty v príprave
545 000 m2
potenciál budúcich projektov

Naša cesta

Legenda
Počet dokončených
bytov v danom roku
Počet dokončených bytov
v prvej fáze projektu
/celkový počet bytov v danom projekte
2005-2021
EDEN, ARBORIA, MALÉ KRASŇANY, URBAN RESIDENCE
2005
Vznik
spoločnosti
Lucron
268
2010
268/268
projekte
EDEN PARK
Bratislava
364
2013
96/3100
projekte
Arboria
Trnava
940
2017
260/504
projekte
Malé Krasňany
1454
2018
210/438
projekte
Urban Residence
Bratislava
2300
2021
Dokončené projekty 205 000m2
budúcnosť*
ARBORIA, VYDRICA, NESTO, RAKYTA
2 500+
nájomných jednotiek
na bývanie
7 000+
dokončených bytov
30 000 m2
retailových priestorov
58 000 m2
ostatných komerčných
priestorov
(školy, športové zariadenia, kancelárie, medi centrá)
* prognózované údaje

Plánovaný development

Prehľad budúceho developmentu

Hodnota nášho portfólia
€2,5 mld.
70 %
predaj
30 %
prenájom

Spoločensky zodpovedné podnikanie

Vízie, hodnoty a celkový pohľad na to, ako pristupovať k developmentu sú hlboko zakorenené v DNA našej firmy.

Plne si uvedomujeme konkrétne dopady našich aktivít. Snažíme sa stavať projekty tak, aby naše stavby umožnili adaptovať sa na zmeny klímy, ktoré nás v budúcnosti čakajú. Venujeme veľkú pozornosť udržateľnej výstavbe, materiálom a moderným technológiám. Pri našej práci úzko spolupracujeme s množstvom dodávateľov, s ktorými sa snažíme zdieľať rovnaké hodnoty. Kladieme dôraz nielen na budovanie stavieb, ale tvorbu celého okolia, ktoré „tvorí domov“ a má vplyv na spokojný život obyvateľov.

V našej snahe o znižovanie negatívneho dopadu na životné prostredie robíme interné opatrenia, ktoré aplikujeme v rámci našej kancelárie a pri chode spoločnosti.

Šetrenie energií osvetlením v kanceláriách
Zavádzanie nízko emisnej dopravy v rámci firmy
Maximalizácia digitalizácie
Recyklovanie a ekológia

Externými opatreniami sa snažíme stavať projekty tak, aby sa naše stavby adaptovali na zmeny klímy. Pozornosť venujeme udržateľnej výstavbe, materiálom a moderným technológiám.

Zadržiavanie a práca s dažďovou vodou
STOP prehrievaniu – maximalizácia zastúpenia zelene, a zelených striech
Znižovanie emisií a znižovanie spotreby energií
Podpora alternatívnej dopravy

CSR report na stiahnutie