pre investorov.

Správa nezávislého audítora
AS_Lucron_Finance_30062018.pdf

Ročná účtovná závierka k 31. decembru 2016
Ikopart_audit-2016_uradny-preklad.pdf

Ročná účtovná závierka k 31. decembru 2017
Ikopart_audit-2017_uradny-preklad.pdf

kontaktujte nás

STEINERKA Business Center, Legionárska 10
811 07 Bratislava, Slovakia

info@lucron.sk
+421 910 980 717