Pre investorov

Kľúčové ukazovatele Lucron od 2005

69 ha
pozemkov v našom portfóliu
150+
zamestnancov
223 400 m2
dokončené projekty
59 800 m2
projekty vo výstavbe
274 000 m2
projekty v príprave
524 000 m2
potenciál budúcich projektov

Naša cesta

Legenda
Počet dokončených
bytov v danom roku
Počet dokončených bytov
v prvej fáze projektu
/celkový počet bytov v danom projekte
2005-2022
EDEN, ARBORIA, MALÉ KRASŇANY, URBAN RESIDENCE
2005
Vznik
spoločnosti
Lucron
268
2010
268/268
projekte
EDEN PARK
Bratislava
364
2013
96/3100
projekte
Arboria
Trnava
940
2017
260/504
projekte
Malé Krasňany
1454
2018
210/438
projekte
Urban Residence
Bratislava
2600
2023
Dokončené projekty 223 000 m2
budúcnosť*
ARBORIA, VYDRICA, NESTO, RAKYTA
2 500+
nájomných jednotiek
na bývanie
7 000+
dokončených bytov
30 000 m2
retailových priestorov
58 000 m2
ostatných komerčných
priestorov
(školy, športové zariadenia, kancelárie, medi centrá)
Plánovaný development 800 000 m2

Plánovaný development

Prehľad budúceho developmentu

Hodnota nášho portfólia
€3,4 mld.
89 %
predaj
11 %
prenájom

Spoločensky zodpovedné podnikanie

Vízie, hodnoty a celkový pohľad na to, ako pristupovať k developmentu sú hlboko zakorenené v DNA našej firmy.

Plne si uvedomujeme konkrétne dopady našich aktivít. Snažíme sa stavať projekty tak, aby naše stavby umožnili adaptovať sa na zmeny klímy, ktoré nás v budúcnosti čakajú. Venujeme veľkú pozornosť udržateľnej výstavbe, materiálom a moderným technológiám. Pri našej práci úzko spolupracujeme s množstvom dodávateľov, s ktorými sa snažíme zdieľať rovnaké hodnoty. Kladieme dôraz nielen na budovanie stavieb, ale tvorbu celého okolia, ktoré „tvorí domov“ a má vplyv na spokojný život obyvateľov.

V našej snahe o znižovanie negatívneho dopadu na životné prostredie robíme interné opatrenia, ktoré aplikujeme v rámci našej kancelárie a pri chode spoločnosti.

Šetrenie energií osvetlením v kanceláriách
Zavádzanie nízko emisnej dopravy v rámci firmy
Maximalizácia digitalizácie
Recyklovanie a ekológia

Externými opatreniami sa snažíme stavať projekty tak, aby sa naše stavby adaptovali na zmeny klímy. Pozornosť venujeme udržateľnej výstavbe, materiálom a moderným technológiám.

Zadržiavanie a práca s dažďovou vodou
STOP prehrievaniu – maximalizácia zastúpenia zelene, a zelených striech
Znižovanie emisií a znižovanie spotreby energií
Podpora alternatívnej dopravy