Lucron Finance, s.r.o.

Dlhopis Lucron Premium II / 10.000.000 EUR / 2025

Od 15.5.2023 začala spoločnosť Lucron Finance, s.r.o. predaj svojej tretej dlhopisovej emisii v celkovej menovitej hodnote 10.000.000,- EUR. Ide o dlhopisy s 2-ročnou splatnosťou, nulovým kupónom a emisným kurzom 88,151% z menovitej hodnoty ku dňu vydania dlhopisov.