novinky.

Nová emisia zabezpečených dlhopisov

28.09.2021

Prostredníctvom Slovenskej sporiteľne sme spustli predaj zabezpečenej emisie dlhopisov s menovitou hodnotou 1000 € a dobou splatnosti 5 rokov. Dlhopisy sú úročené pevnou úrokovou sadzbou vo výške 2,75% p.a. a sú vydávané spoločnosťou zo skupiny Lucron, jedného z najvýznamnejších developerov na Slovensku. Záujemcovia si dlhopisy môžu zakúpiť na vybraných pobočkách Slovenskej sporiteľne.   Informácie poskytnuté na […]

Lucron a Kooperativa predstavujú pilotný projekt prenájmu bytov v Trnave

22.09.2021

Predstavujeme v rámci projektu Arboria Apartments v Trnave nový koncept prenájmu bytov. V bytovom dome Južná ponúkneme v spolupráci s Kooperativou od októbra tohto roku postupne 51 štýlovo zariadených bytových jednotiek s výmerou od 35 do 88 štvorcových metrov. Sú určené pre každého, kto nechce mať s bývaním žiadne starosti vďaka profesionálnej správe a údržbe […]

Vydrica získala stavebné povolenie pre objekty prvej etapy

28.07.2021

Vydrica vstupuje do ďalšej fázy. Popri nevyhnutných prácach súvisiacich so spevňovaním hradného brala a s prekládkami infraštruktúry a inžinierskych sietí sme získali stavebné povolenie pre objekty prvej etapy, ktoré je už právoplatné. S výstavbou prvých budov by sa tak malo začať už tento rok. Vydrica doplní chýbajúcu a dlhé roky zanedbávanú časť priestoru podhradia, predĺži […]

Úspešne sme predali street retailový koncept v Urban Residence

26.07.2021

Podarilo sa nám obsadiť retailové priestory vo svojom projekte atraktívnymi nájomcami a celý koncept následne predať novému majiteľovi. Podarilo sa tu vytvoriť zaujímavý mix rôznych prevádzok, ktoré dobre fungujú ako celok. Vznikol obľúbený nákupný komplex, ktorý teraz ako celok preberá bratislavská spoločnosť zo skupiny firiem COOPEX HOLD. Po obchodných centrách a retail parkoch sa ako […]

Predstavujeme projekt Rakyta v Devínskej Novej Vsi, začína sa proces EIA

15.07.2021

Projekt nového bývania v Devínskej Novej Vsi s pracovným názvom Rakyta sa postupne začína stávať realitou. Začali sme s procesom posudzovania vplyvov zámeru na životné prostredie. Nové byty vyrastú na zelenej lúke, neďaleko železničnej stanice Devínska Nová Ves. Mestské bývanie s rozlohou približne 2,8 hektára, v priamom dotyku s prírodou, bude z viac ako 30 […]

Odovzdali sme mestu Trnava už druhý kruhový objazd

23.06.2021

Od roku 2011, kedy bol položený základný kameň prvého obytného domu projektu Arboria, sa v tejto časti Trnavy mnohé zmenilo. Pokračujeme v realizácii svojho zámeru vybudovať tu plnohodnotnú mestskú štvrť. Súčasťou týchto aktivít je aj odovzdanie do užívania ďalšieho — v poradí už druhého — kruhového objazdu na križovatke ulíc Východná a Novomestská. Investícia vo […]

kontaktujte nás

STEINERKA Business Center, Legionárska 10
811 07 Bratislava, Slovakia

+421 910 980 717

Informácie o projektoch
Zamestnanie
Médiá