Lucron Finance, s.r.o.

Dlhopis Lucron Premium / 7.500.000 EUR / 2026

Dňa 09.06.2022 vydala spoločnosť Lucron Finance, s.r.o. svoju druhú dlhopisovú emisiu v celkovej menovitej hodnote 7.500.000,- EUR. Ide o dlhopisy s 4-ročnou splatnosťou, nulovým kupónom a emisným kurzom 80,816% z menovitej hodnoty ku dňu vydania dlhopisov.