Nová emisia zabezpečených dlhopisov

28. septembra 2021
Nová emisia zabezpečených dlhopisov

Prostredníctvom Slovenskej sporiteľne sme spustli predaj zabezpečenej emisie dlhopisov s menovitou hodnotou 1000 € a dobou splatnosti 5 rokov. Dlhopisy sú úročené pevnou úrokovou sadzbou vo výške 2,75% p.a. a sú vydávané spoločnosťou zo skupiny Lucron, jedného z najvýznamnejších developerov na Slovensku.

Záujemcovia si dlhopisy môžu zakúpiť na vybraných pobočkách Slovenskej sporiteľne.  

Informácie poskytnuté na tejto stránke nie sú predmetom investičného poradenstva.

Stiahnuť leták dlhopisu Lucron