Odovzdali sme mestu Trnava už druhý kruhový objazd

23. júna 2021
Odovzdali sme mestu Trnava už druhý kruhový objazd

Od roku 2011, kedy bol položený základný kameň prvého obytného domu projektu Arboria, sa v tejto časti Trnavy mnohé zmenilo. Pokračujeme v realizácii svojho zámeru vybudovať tu plnohodnotnú mestskú štvrť. Súčasťou týchto aktivít je aj odovzdanie do užívania ďalšieho — v poradí už druhého — kruhového objazdu na križovatke ulíc Východná a Novomestská. Investícia vo výške približne 400 tisíc eur prinesie do ulíc viac bezpečnosti, lepšiu prejazdnosť a plynulosť dopravy, ako aj zníženie emisií a hluku z dopravy.

Kruhový objazd sme na vlastné náklady vybudovali ako developer mestskej štvrte Arboria v Trnave v spolupráci so spoločnosťou Eurovia, špecialistom na cestné komunikácie. „V priebehu mesiaca júl odovzdáme novú križovatku do užívania a správy mesta Trnava, ktoré tiež rozhodne o podobe centrálneho priestoru, kde by mala byť vysadená zeleň,“ hovorí Adam Fingerland, projektový manažér spoločnosti Lucron a dodáva: „Je to investícia do verejnej infraštruktúry, ktorá nebude slúžiť len obyvateľom nášho projektu, ale aj širokej verejnosti.“

Arboria dostáva postupne podobu modernej mestskej štvrte aj vďaka dôrazu na verejné priestory. Okrem dvoch rozostavaných bytových domov, do ktorých sa ľudia začnú sťahovať už v tomto roku, realizujeme aj prípravné projektové práce pre podanie žiadosti o stavebné povolenie ďalších dvoch bytových objektov Arboria a námestia. Súčasťou tejto fázy bude nielen centrálny verejný priestor novej štvrte, ale aj rozšírenie obľúbeného Relax parku. Tento športovo-relaxačný areál sme vybudovali a odovzdali verejnosti do užívania už v roku 2018 a pri jeho budovaní a ďalšom rozširovaní sme počúvali názory všetkých Trnavčanov, ktorí ho pravidelne využívajú. Multifunkčné športové ihrisko, outdoorové fitness prvky či lanové preliezačky sú prístupné pre každého bezplatne. Postupne v tomto území vznikne rozsiahla oddychová zóna, ktorá sa bude tiahnuť od Sibírskej až po Piešťanskú ulicu.

ZAUJÍMAVOSTI O KRUHOVÝCH OBJAZDOCH:

Kruhové objazdy sú považované za najbezpečnejšie križovatky, keďže na nich dochádza k spomaleniu pohybu automobilov, cyklistov aj chodcov. Zároveň sú priepustnejšie ako klasické križovatky so svetelnou signalizáciou.

Moderné kruhové objazdy sú aj vhodnou ekologickou alternatívou voči klasickým križovatkám. Znižujú objem emisií vypúšťaných automobilmi (ako napríklad oxidu uhoľnatého) až o 30 %. Zároveň dochádza k výraznej úspore pohonných látok.

Kruhové objazdy sú úsporné pri využívaní priestoru a dokážu fungovať aj bez elektriny a svetelnej signalizácie. Na „kruháčoch“ nikdy nevznikne chaos a dopravná zápcha, ktoré sú výsledkom každého výpadku semaforov. Ročná úspora elektrickej energie spotrebovanej na prevádzku svetelnej signalizácie predstavuje približne 5000 eur ročne na jeden kruhový objazd.

Svetovou „kruháčovou“ veľmocou je Francúzsko, kde je aktuálne viac ako 30 tisíc kruhových objazdov, čo znamená tretinu zo všetkých „kruháčov“ vo svete. Prvý kruhový objazd v dejinách postavili v Paríži okolo Víťazného oblúku. Je to križovatka 12-tich dopravných tepien.

V Spojených štátoch amerických objavili „kruháče“ až v 90-tych rokoch 20. storočia, no verejnosť reagovala zásadným odmietnutím. Dodnes je kruhových objazdov v celej krajine len 4000.