Projekt Vydrica ukončil výstavbu hrubej stavby 1. etapy

30. marca 2023
Projekt Vydrica ukončil výstavbu hrubej stavby 1. etapy

Projekt Vydrica dosiahol dôležitý stavebný míľnik. Štyri rezidenčné budovy prvej etapy vyrástli do svojej konečnej výšky. Jednu zo striech už zdobí glajcha – tradičný symbol dosiahnutia hornej úrovne konštrukcie budov. Stavba napreduje podľa naplánovaného časového harmonogramu.

Finálne fasády uvidia Bratislavčania už čoskoro

V projekte Vydrica v súčasnosti naplno prebiehajú viaceré stavebné práce. Začala sa realizácia kamenného obkladu múra, ktorý vymedzuje priestor medzi budovami a hradným bralom. Taktiež sa realizujú vnútorné omietky bytov, ako aj montáž vnútorných deliacich priečok. V rámci tohto roku je naplánovaná aj realizácia finálnej úpravy fasád všetkých budov, ako aj dokončenie výplní otvorov, loggií a balkónov. 

Fasády jednotlivých domov sú jedinečné – využíva sa priestorová modulácia jednotlivých budov tak, aby sa fasáda striedala takmer každých 25 metrov, čo je veľmi podobné dnešnému charakteru budov v Starom Meste. Z materiálov bude použitý najmä kameň, tehla a ušľachtilé omietky. Návštevníci Vydrice tak budú mať pri vstupe do projektu pocit, že sa prechádzajú staromestskou ulicou. Plánovaný termín dokončenia 1. etapy je rok 2024. 

Vďaka dôkladnému plánovaniu a intenzívnej spolupráci s generálnym zhotoviteľom postupuje výstavba Vydrice podľa plánu,“ hovorí predseda predstavenstva spoločnosti VYDRICA DEVELOPMENT Zoltán Müller. 

Prvá etapa prinesie súbor štyroch rezidenčných budov, v ktorých sa nachádza spolu 207 bytov, od malometrážnych 1-izbových až po 5-izbové mezonety. Pôjde o vysoký štandard vyhotovenia, ku ktorému patrí stropné chladenie, podlahové kúrenie, vonkajšie tienenie aj prémiové materiály na fasádach, balkónoch a terasách. O bývanie je kontinuálny záujem a už dve tretiny bytov sú vypredané. V parteri rezidenčných budov sa nachádza 3300 m2 obchodných prevádzok. Prvým zverejneným nájomcom je známa značka – supermarket Yeme.

Na budúcich uliciach sa už dá prechádzať

Po dokončení Vydrice získajú Bratislavčania tri nové ulice, ktoré predĺžia staromestskú pešiu zónu, pričom ich trasovanie kopíruje ulice historickej Vydrice. Najdlhšou a najdôležitejšou bude ulica s pracovným názvom Floriánska (ide o pôvodný názov ulice). Bude začínať v blízkosti susednej štvrte Zuckermandel zeleným parčíkom, ktorý nesie pracovný názov Kempelenov park a bude pokračovať pešou zónou cez centrálne námestie s historickými pamiatkami. Na ňu nadviaže menšie námestie a ulica vyústi až na Rybné námestie pri Dóme sv. Martina. 

„Sme veľmi radi, že sa nám v tak krátkom čase a v značne vysokej kvalite podarilo zrealizovať relatívne náročné monolitické konštrukcie objektov V1 a V2. Objekty síce nie sú vysoké, no pri realizácii sme sa stretli s množstvom zložitých konštrukčných prvkov hlavne pri napájaní na historické objekty a na hradné bralo, kde bolo jediným možným riešením kombinovanie monolitických a prefabrikovaných konštrukcií. Náročná bola aj realizácia šikmých betónových plôch na najvyšších podlažiach. Na druhej strane, samozrejme rozumieme cieľom architekta a developera zasadiť tento projekt v podhradí čo najcitlivejšie voči okolitej jestvujúcej zástavbe a s ohľadom na nekompromisné podmienky úradov, čo sa určite podarilo. Našim cieľom pre najbližšie obdobie bude v žiadanej, teda čo najvyššej kvalite, zrealizovať fasádu a postupne interiéry,“ uviedol Ing. Martin Barila, hlavný stavbyvedúci projektu zo spoločnosti STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o. – generálneho zhotoviteľa prvej etapy Vydrice.

Súčasťou Vydrice je aj revitalizácia viacerých historických pamiatok

V rámci prvej etapy výstavby Vydrice už prebieha revitalizácia dvoch ľadových jám – historických pamiatok z 15. storočia, ktoré budú sprístupnené verejnosti. Návštevníci si budú môcť prehliadnuť aj rekonštrukciu pôvodného Kempelenovho vodovodu alebo pripomienku pôvodných murív. 

Ďalším významným krokom bude rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky Vodná veža, ktorá je majetkom magistrátu hl. mesta a je jednou z najstarších pamiatok na území Bratislavy. Víťazný návrh súťaže na jej podobu vzišiel z pera architektonického štúdia Superatelier. Vodná veža bude po dokončení slúžiť na organizovanie verejných kultúrno-spoločenských podujatí.