Ohliadnutie sa za rokom 2023

21. decembra 2023

Rok 2023 hodnotíme pozitívne, napriek tomu, že bol plný výziev. Podarilo sa nám predať 100 bytov, čo je vzhľadom na stav trhu dobrý výsledok. Okrem toho sa nám podarilo splniť niekoľko dôležitých míľnikov. Poďme sa na ne spolu pozrieť.

Arboria – živá komunita, nové prevádzky aj služby

Dôležitým míľnikom tohto roku bolo júlové spustenie výstavby novej etapy Lúčna. Pred brány kolaudácie sa nám tiež podarilo dostať viac ako 160 bytov v bytovom dome Kvetná.

Občiansku vybavenosť Arborie stále vylepšujeme. Pribudli štyri nové prevádzky: Salón krásy AlmaCare, stolárstvo Na-mas, centrum pre deti a rodičov Tri Šišky a jedna z najväčších zubných kliník s pohotovosťou SK Dental.

Počas roka sme pomáhali zorganizovať susedské akcie, vrátane oslavy MDD, letnej grilovačky, vyrezávania tekvičiek, mikulášskeho stretnutia, ako aj rôzne aktivity v Relax parku, počas ktorých sa opäť posilnili susedské vzťahy v Arborii.

Nový balíkomat GLS uľahčuje život obyvateľom, umožňujúc im vyzdvihnúť balíčky 24/7 priamo v Arborii.

Nesto – rozvoj, revitalizácia a edukácia s historickým kontextom

Rok 2023 sa v Neste niesol v znamení výstavby prvej etapy s názvom Na námestí, ktorú plánujeme ukončiť v priebehu roka 2024 a prvých 164 majiteľov bytov by sa mohli začať sťahovať už v lete 2024.

Dôležitým míľnikom Nesta bola finalizácia prípravy projektu komerčného nájomného bývania, kde postupujeme podľa plánov a výstavbu chceme spustiť už v priebehu prvého polroka 2024.

Dokončili sme rekonštrukciu križovatky Kopčianska – Bratská a revitalizovali sme lesopark, kde sme umiestnili zastrešené piknikové sedenia, lavičky a ležadlá, a nechýba ani možnosť opekania na dvoch griloch a koše na separovanie odpadu. Nesto sme otvorili zážitkovému vzdelávaniu, v spolupráci s neziskovou organizáciou EDULAB – priamo na území Nesta sme umožnili pochopiť miestny historický kontext hravou formou.

Súčasných aj budúcich majiteľov sme privítali na Dni otvorených dverí, na ktorých sme prestavili aj dva dizajnové vzorové byty.

Rakyta – príprava na spustenie výstavby

V našom najnovšom projekte Rakyta máme za sebou rok plánovania, tendrovania a príprav na spustenie výstavby prvej etapy.

Zároveň sme úspešné ukončili architektonickú súťaž a štúdiu masterplánu budúcich rokov v Rakyte, ktoré predstavíme už čoskoro.

Vydrica – premena podhradia na živú štvrť je už na dohľad

V rámci projektu Vydrica sme sa tento rok sústredili na výber dodávateľov kvalitných materiálov, ktoré budú použité v rámci výstavby bytov a verejných priestorov. Vydricu kolaudujeme už v lete 2024 a výsledky tejto našej práce tak už čoskoro budú viditeľné pre celú verejnosť.

Počas roka sme predstavili realistický 3D animovaný model kompletnej Vydrice. Okrem toho sme priniesli unikátny pohľad na interiérový dizajn v projekte Vydrica Designers, kde sme ukázali exkluzívne byty v budove V4, ktorej výstavbu plánujeme spustiť už začiatkom budúceho roku. Výstavba prvej etapy projektu pokročila podľa plánu a počas roka sa výrazne ukázali aj exteriéry a fasády, ktoré sme prezentovali zástupcom médií, ako aj súčasným a budúcim klientom počas akcie Vydrica VIP Days.

Zrejmá je už aj konečná podoba oporného múru, ktorý je v dolnej časti obložený kamenným obkladom a v hornej gabiónovými košmi s dokončenou replikou Kempelenovho vodovodu.

Úspešne sme dokončili dopravné napojenie prvej etapy v podobe križovatky so zastávkou MHD a dnes už pripravujeme podklady na jej kolaudáciu.  Budúcu podobu novej štvrte a bytov sme umožnili vidieť aj klientom, ktorí si môžu zarezervovať osobnú obhliadku s predajcom na stavbe. V uplynulom roku sa nám podarilo zazmluvniť nové retailové prevádzky a prvých klientov do administratívnej budovy Vydrica Offices. Konkrétne mená predstavíme už čoskoro.

Aj keď bol rok 2023 náročný, podarilo sa nám potvrdiť stabilné miesto na trhu a projekty posunúť k stanoveným cieľom. Najväčšia vďaka patrí našim klientom, ktorí už dlhé roky tvoria susedské komunity, ako aj našim zamestnancom a partnerom, s ktorými sa nám úspešne darí realizovať naše projekty. Lebo za úspechmi našich projektov stoja hlavne ľudia.

Ďakujeme všetkým za spoluprácu a už teraz sa tešíme na ďalšiu v roku 2024.