Lucron v Neste predstavil koncept interaktívnej hodiny dejepisu, láka školy ale aj verejnosť zažiť moderný dejepis v prírode

29. novembra 2023
Lucron v Neste predstavil koncept interaktívnej hodiny dejepisu, láka školy ale aj verejnosť zažiť moderný dejepis v prírode

Najmodernejšiu štvrť v Petržalke staviame na unikátnom území, ktoré revitalizujeme s ohľadom na minulosť. Len nedávno tadiaľto prechádzala železná opona, ktorá rozdeľovala dva odlišné svety. Dnes na hraniciach s Rakúskom budujeme novodobé susedstvo, ktorého víziou je ľudí spájať. Aj preto sme v spolupráci s Neziskovou organizáciou EDULAB pripravili edukačný program pre školy a podporili osadenie vzdelávacej tabule, ktorá pripomína míľniky histórie na tomto mieste v širších súvislostiach. Revitalizovaný lesopark poslúži nielen školským exkurziám, otvorený je aj pre širokú verejnosť.

Ján Machaj z Neziskovej organizácie EDULAB vysvetľuje žiakom a žiačkam učivo o hraniciach formou zážitkového vzdelávania priamo v Neste.

Uvedomujeme si, že odkaz histórie je potrebné uchovať pre ďalšie generácie. Preto sme iniciovali vznik vzdelávacích aktivít a nadviazali spoluprácu s EDULAB-om, ktorý realizuje mnohé celoslovenské vzdelávacie projekty a je aj poskytovateľom Inovačného vzdelávania.

„Historicky existovalo na tomto mieste hneď niekoľko hraníc. Najskôr v dejinách to boli hranice Rímskej ríše Limes Romanus, v období prvej republiky tadiaľto viedli hranice bývalého Československa a železná opona počas studenej vojny. Dnes sme súčasťou Schengenského priestoru, čiže sveta bez hraníc,“ hovorí Ján Machaj z Neziskovej organizácie EDULAB, ktorá v spolupráci s Nestom pripravila interaktívnu vzdelávaciu tabuľu.

Moderný dejepis

Tabuľa vysvetľuje jednotlivé typy hraníc v štyroch historických obdobiach. Obsahuje základné informácie a fakty, časovú os, ale aj ilustrácie a fotografie. Načítaním QR kódu si žiaci a žiačky budú môcť otestovať svoje vedomosti formou interaktívneho testu. „Motivujeme učiteľov a žiakov, aby opustili školské lavice a išli sa pozrieť priamo na miesto, kde sa v priebehu dejín pretínali hranice. Môžu si tu skúsiť vzdelávanie v teréne, ktoré je zábavnejšie a pre deti atraktívnejšie. V Neste tak môžu zažiť všetko, čo by mal obsahovať moderný dejepis a doslova sa dotknúť dejín,“ vysvetľuje Ján Machaj. Do Nesta už od začiatku nového školského roka zavítali aj prví školáci.

„V kombinácii s aktivitami v triede si žiaci a žiačky pri tejto informačnej tabuli zaujímavou formou odprezentujú prierezovú tému, ktorá im odhalí historický koncept hraníc. Výhodou je, že si tu môžu pozrieť stavby a artefakty, ktoré priamo súvisia s viacerými témami, o ktorých sa učíme. Zážitkovou formou si lepšie zapamätajú učivo, ktoré poznajú z učebníc a máp. Deťom toto miesto poskytuje aj istú emóciu, čo je pre nich výborná skúsenosť,“ prezrádza Lucia Matúšková, učiteľka dejepisu, ktorá prišla do Nesta so svojimi žiakmi zo Spojenej školy Novohradská.

V Neste sa nachádza aj viacero stavieb a artefaktov, ktoré dokresľujú historické súvislosti tohto územia.

Historické pamiatky Nesta

  • vojenský cintorín z 1. svetovej vojny
  • bunker, ktorý bol súčasťou prvej Československej republiky
  • časť železnej opony
  • hraničný kameň ako súčasť dnes už neviditeľnej Schengenskej hranice medzi Slovenskom a Rakúskom
Časť železnej opony pri Neste. Kedysi bolo toto územie neprístupné. Dnes sa tu buduje najmodernejšia štvrť Petržalky.

Prepájanie histórie a budúcnosti

„Kedysi tu bolo územie nikoho, pohraničné pásmo, ku ktorému ste sa nemohli ani priblížiť. Dnes tu budujeme modernú štvrť Nesto, ktorá začala písať novú kapitolu pamäti a estetiky tohto územia. V tomto kontexte sme revitalizovali aj priľahlý lesopark a artefakty, ktoré majú vzdelávať mladých ľudí priamo v teréne,“ deklaruje development manažér projektu Nesto Michal Brúsil.

Návštevníci sa sem môžu pohodlne dostať autom, na bicykli po novej cyklotrase alebo pravidelnou linkou MHD číslo 80, ktorá sa končí priamo v Neste.

„Rád by som do Nesta pozval nielen školské exkurzie zo základných a stredných škôl, ale aj širokú verejnosť, aby si prišli vyskúšať túto zaujímavú formu interaktívneho vzdelávania. Zároveň si tu môžu oddýchnuť v príjemnom lesoparku, ktorý sme vybavili zastrešeným sedením, pohodlnými ležadlami, lavičkami a možnosťou niečo si opiecť a urobiť si tu rodinný piknik. Naša vízia tohto územia, ktoré je len na skok od historického centra Bratislavy, je jasná. Vznikne tu atraktívne susedstvo a nové komunity ľudí, ktorých bude história spájať, a nie rozdeľovať,“ uzatvára za Nesto Michal Brúsil.

Revitalizovaný lesopark v Neste.

Informácie o tom, ako si spraviť zaujímavú vyučovaciu hodinu v Neste a pomôcku pre učiteľov nájdete TU.

Náhľad informačných tabúľ je dostupný tu.