Odhalili sme víziu novej Vydrice  

12. apríla 2023
Odhalili sme víziu novej Vydrice  

Výstavba nášho projektu Vydrica napreduje presne podľa plánu a prvé byty budú odovzdané novým majiteľom už v druhej polovici roku 2024. Prejsť sa novými ulicami je však možné už dnes, a to vďaka videu, v ktorom sme predstavili víziu celej štvrte po dokončení. Môžete v ňom vidieť vzhľad národnej kultúrnej pamiatky Vodná veža po revitalizácii, technické riešenie tzv. hradnej spojky, ktorá by v budúcnosti mohla prepojiť Vydricu s hradom, alebo vzhľad Podchodu pamäti, ktorý prepája Vydricu s historickým Starým Mestom.

Vydrica je našim vlajkovým projektom, v ktorom sa stretáva to najlepšie z pohľadu lokality, architektúry, ale aj použitia moderných technológií a kvalitných materiálov. Je úžasné sledovať, ako Vydrica napreduje, a že už čoskoro sa budeme môcť reálne prejsť jej ulicami. Nové video ukazuje, ako sa po dokončení Vydrica prirodzene prepojí s historickým centrom mesta a svojim bezprostredným okolím,“ hovorí predseda predstavenstva spoločnosti VYDRICA DEVELOPMENT Zoltán Müller. 

Nová realistická 3D animácia zobrazuje víziu vzhľadu novej Vydrice po úplnom dokočení. Okrem obytných a kancelárskych budov tak vidno aj budúce riešenie verejných priestorov a vzhľad ulíc, ktoré svojim komorným charakterom navodzujú atmosféru Starého Mesta. Vo Vydrici dostanú veľký priestor viaceré pripomienky histórie, vrátane dvoch revitalizovaných ľadových jám z 15. storočia, ktoré budú sprístupnené verejnosti. Dominantou novej štvrte bude národná kultúrna pamiatka Vodná veža, ktorá sa stane jej kultúrnym a spoločenským centrom. 

Virtuálna prechádzka Vydricou začína prechodom z Hviezdoslavovho námestia cez tzv. Podchod pamäti, ktorého zobrazené riešenie je zatiaľ v rovine vízie. Finálny vzhľad aj prevedenie Podchodu pamäti, ktorý má byť aj symbolickým pripomenutím historického kontextu tejto lokality, bude riešené v spolupráci s hl. mestom a ďalšími partnermi z radov kultúrnej obce. Videoanimácia zobrazuje aj možné technické riešenie hradnej spojky, ktorá by mala prepájať Vydricu s časťou mesta na hradnom kopci. Okrem turistov zo zahraničia, takáto atraktívna možnosť prepravy medzi dvomi navštevovanými časťami mesta by bola určite zaujímavá aj pre obyvateľov Bratislavy. 

O spoločnosti VYDRICA DEVELOPMENT 

Developer projektu Vydrica je spoločnosť VYDRICA DEVELOPMENT, a.s., ktorá vznikla ako joint venture spojením spoločnosti Vydrica, a.s. a materskej spoločnosti Lucronu, luxemburskej Ikopart, pričom manažérom projektu Vydrica je developerská spoločnosť Lucron. Po mnohých rokoch tak došlo k oživeniu zámeru a príprave nového projektu v spolupráci s viacerými tímami domácich a medzinárodných architektov a urbanistov.