Vydrica získala stavebné povolenie pre objekty prvej etapy

28.07.2021

Vydrica vstupuje do ďalšej fázy. Popri nevyhnutných prácach súvisiacich so spevňovaním hradného brala a s prekládkami infraštruktúry a inžinierskych sietí sme získali stavebné povolenie pre objekty prvej etapy, ktoré je už právoplatné. S výstavbou prvých budov by sa tak malo začať už tento rok.

Vydrica doplní chýbajúcu a dlhé roky zanedbávanú časť priestoru podhradia, predĺži bratislavské korzo a plynulo prepojí nábrežie s hradom. Územie bude pretvorené v novú mestskú štvrť, ktorá má všetky znaky autentického a živého mesta a zároveň rešpektuje genius loci tejto jedinečnej lokality. Na historickú dôležitosť budú odkazovať viaceré historické pamiatky, ktoré budú zachované a zrevitalizované.

„Veľmi nás teší, že spolu s dokončením prvej etapy odovzdáme Bratislavčanom aj kus stratenej histórie v podobe zreštaurovaných ľadových jám, kedysi slúžiacich na chladenie potravín, zrevitalizovanú pracháreň či repliku vyústenia Kempelenovho vodovodu“, povedal Zoltán Müller, CEO spoločnosti Lucron, ktorá je jedným z dvoch investorov.

Vydrica získala stavebné povolenie.

Práve Wolfgangovi Kempelenovi, bratislavskému vynálezcovi, bude v rámci prvej etapy venovaný herno-edukačný verejný park. „Priestor v západnej časti územia, ktorý pracovne nazývame Kempelenov park, bude jedným z najväčších verejných priestranstiev projektu Vydrica s množstvom zelene. Na výbere vhodnej vegetácie spolupracujeme so Štátnou ochranou prírody a počítame s výsadbou len autochtónnych, teda domácich rastlín. Interpretácia Kempelenovho vodovodu a ďalšie jeho diela budú verejnosti v herno-edukačnom parku sprístupnené interaktívnym spôsobom,“ doplnil za spoluinvestora Vydrica, a.s. Juraj Rehák.

V štyroch nízkopodlažných bytových domoch prvej etapy bude spolu 207 bytov vyhotovených vo vysokom kvalitatívnom a materiálovom štandarde. Súčasťou bytových domov bude premyslený koncept parterových retailových priestorov určený na obchodné prevádzky, reštaurácie či kaviarne. Kancelárske priestory budú sústredené do jednej budovy umiestnenej najbližšie k Nábrežiu armádneho generála Ludvíka Svobodu. Výstavba prvej etapy projektu začne na západe od Rybárskeho cechu a skončí na východe pri Vodnej veži. Práve Vodná veža by sa mala stať v budúcnosti centrálnym bodom a kultúrno spoločenským srdcom celého projektu.

„Obnovu najcennejšieho pamiatkovo chráneného objektu – Vodnej veže pravidelne komunikujeme s bratislavským Magistrátom. Po podpísaní Memoranda, v ktorom sme sa zaviazali čo najcitlivejšie pracovať s historickou hodnotou Vydrice, pripravujeme spolu s mestom architektonickú súťaž, ktorej víťaz sa bude podieľať na budúcej podobe Vodnej veže,“ uzavrel Zoltán Müller.

Predpokladané ukončenie prvej etapy očakávame v priebehu roka 2024.

kontaktujte nás

STEINERKA Business Center, Legionárska 10
811 07 Bratislava, Slovakia

+421 910 980 717

Informácie o projektoch
Zamestnanie
Médiá