Vydrica získala stavebné povolenie pre objekty prvej etapy

28. júla 2021
Vydrica získala stavebné povolenie pre objekty prvej etapy

Vydrica vstupuje do ďalšej fázy. Popri nevyhnutných prácach súvisiacich so spevňovaním hradného brala a s prekládkami infraštruktúry a inžinierskych sietí sme získali stavebné povolenie pre objekty prvej etapy, ktoré je už právoplatné. S výstavbou prvých budov by sa tak malo začať už tento rok.

Vydrica doplní chýbajúcu a dlhé roky zanedbávanú časť priestoru podhradia, predĺži bratislavské korzo a plynulo prepojí nábrežie s hradom. Územie bude pretvorené v novú mestskú štvrť, ktorá má všetky znaky autentického a živého mesta a zároveň rešpektuje genius loci tejto jedinečnej lokality. Na historickú dôležitosť budú odkazovať viaceré historické pamiatky, ktoré budú zachované a zrevitalizované.

„Veľmi nás teší, že spolu s dokončením prvej etapy odovzdáme Bratislavčanom aj kus stratenej histórie v podobe zreštaurovaných ľadových jám, kedysi slúžiacich na chladenie potravín, zrevitalizovanú pracháreň či repliku vyústenia Kempelenovho vodovodu“, povedal Zoltán Müller, CEO spoločnosti Lucron, ktorá je jedným z dvoch investorov.

Vydrica získala stavebné povolenie.

Práve Wolfgangovi Kempelenovi, bratislavskému vynálezcovi, bude v rámci prvej etapy venovaný herno-edukačný verejný park. „Priestor v západnej časti územia, ktorý pracovne nazývame Kempelenov park, bude jedným z najväčších verejných priestranstiev projektu Vydrica s množstvom zelene. Na výbere vhodnej vegetácie spolupracujeme so Štátnou ochranou prírody a počítame s výsadbou len autochtónnych, teda domácich rastlín. Interpretácia Kempelenovho vodovodu a ďalšie jeho diela budú verejnosti v herno-edukačnom parku sprístupnené interaktívnym spôsobom,“ doplnil za spoluinvestora Vydrica, a.s. Juraj Rehák.

V štyroch nízkopodlažných bytových domoch prvej etapy bude spolu 207 bytov vyhotovených vo vysokom kvalitatívnom a materiálovom štandarde. Súčasťou bytových domov bude premyslený koncept parterových retailových priestorov určený na obchodné prevádzky, reštaurácie či kaviarne. Kancelárske priestory budú sústredené do jednej budovy umiestnenej najbližšie k Nábrežiu armádneho generála Ludvíka Svobodu. Výstavba prvej etapy projektu začne na západe od Rybárskeho cechu a skončí na východe pri Vodnej veži. Práve Vodná veža by sa mala stať v budúcnosti centrálnym bodom a kultúrno spoločenským srdcom celého projektu.

„Obnovu najcennejšieho pamiatkovo chráneného objektu – Vodnej veže pravidelne komunikujeme s bratislavským Magistrátom. Po podpísaní Memoranda, v ktorom sme sa zaviazali čo najcitlivejšie pracovať s historickou hodnotou Vydrice, pripravujeme spolu s mestom architektonickú súťaž, ktorej víťaz sa bude podieľať na budúcej podobe Vodnej veže,“ uzavrel Zoltán Müller.

Predpokladané ukončenie prvej etapy očakávame v priebehu roka 2024.