Predali sme dlhopisy v hodnote 20 miliónov EUR

03. mája 2022

Dovoľte nám oznámiť, že sme úspešne predali celú našu emisiu zabezpečených dlhopisov v celkovej hodnote 20 miliónov EUR. Išlo o 5-ročné dlhopisy s ročným výnosom 2,75%.

Touto cestou ďakujeme v prvom rade investorom, ktorí nám dali svoju dôveru aj v čase rastúcej inflácie a trhovej neistoty z dôvodu celosvetovej pandémie a iných externých vplyvov. Značka Lucron, ako aj naše projekty dokazujú stabilitu a dôveryhodnosť na trhu.

Ďakujeme Slovenskej sporiteľni ako vedúcemu manažérovi emisie, ako aj Československej obchodnej banke, ako manažérovi emisie za prejavenú dôveru a profesionálny prístup.