Zahájili sme výstavbu novej bratislavskej štvrte Nesto

18. októbra 2021
Zahájili sme výstavbu novej bratislavskej štvrte Nesto

Výstavba novej mestskej štvrte v bratislavskej Petržalke sa začína. Slávnostným poklepaním základného kameňa sme ju zahájili spolu so zástupcami mesta Bratislava a mestskej časti Bratislava-Petržalka, generálneho zhotoviteľa a ďalších partnerov. Nesto v tesnej blízkosti rakúskych hraníc vytvorí priestor na bývanie a prácu, ale aj široké možnosti trávenia voľného času, športovanie a kultúrne vyžitie. Na území s rozlohou približne 47 ha vznikne mestská časť s dôrazom na kvalitu životného prostredia, architektúry a občianskej vybavenosti, kde bude žiť približne 15-tisíc obyvateľov. Prví obyvatelia by sa do Nesta mali nasťahovať už v roku 2024.

Územie, na ktorom vyrastie štvrť Nesto, má za sebou významnú históriu. Poukazujú na to viaceré zachované vojenské objekty bývalého obranného systému, zároveň tadiaľto viedla Železná opona. Vzhľadom na svoju polohu má dnes budúca štvrť príležitosť stať sa centrom diania celého cezhraničného regiónu a zatraktívniť oblasť nielen pre jej budúcich obyvateľov, ale zlepšiť aj vzájomnú cezhraničnú spoluprácu. Výstavbu projektu Nesto vo štvrtok 14. októbra 2021 slávnostne zahájila 1. námestníčka primátora Bratislavy Tatiana Kratochvílová spolu so starostom mestskej časti Bratislava-Petržalka Jánom Hrčkom, predsedom predstavenstva spoločnosti Lucron Zoltánom MülleromAlojzom Šrobom, riaditeľom spoločnosti L-Construction, ktorá je generálnym zhotoviteľom stavby. Slávnostného poklepania základného kameňa sa zúčastnili aj Alexander Zavacký za Železnice Slovenskej republiky, Roman Talaš, spoluzakladateľ a spoluvlastník architektonického ateliéru SIEBERT + TALAŠ, ktorý je projekčným ateliérom projektu Nesto, a Michal Brúsil, jeden z Development manažérov projektu Nesto.

„Táto oblasť si zažila aj obdobie, keď ľudí na oboch stranách hranice nespájala, ale rozdeľovala. Dnes je už, našťastie, potenciál tohto miesta iný a po dekádach, keď stálo prázdne, má obrovskú príležitosť začať ľudí spájať. Veríme, že Nesto bude pre mestskú časť Petržalka prínosom a  trvalé miesto si v ňom nájdu napríklad aj komunitné podujatia ako vianočné trhy, mestské dni, koncerty či výstavy,“ dodal Zoltán Müller.

Urbanistický koncept vyjde z medzinárodnej súťaže

Pri príležitosti slávnostného poklepania základného kameňa sme ohlásili aj medzinárodnú súťaž na komplexný urbanistický koncept pre územie Nesto Sever. Hlavným cieľom súťaže je priniesť komplexný urbanisticko-architektonický návrh, ktorý zohľadní všetky funkcie územia – bývanie, prácu a obchodné priestory, no najmä kvalitný verejný priestor a potrebné služby, ako sú vzdelávanie či šport. Zadanie má poskytnúť víziu pre dané územie na nasledujúcich 40-50 rokov s dôrazom na kvalitu života a vytváranie udržateľných riešení.

„Otázka, ako má vyzerať mesto budúcnosti, je aktuálna už dlhšie a za posledné obdobie sa k nej pridala aj nová výzva: ako má vyzerať mesto po pandémii? Odpoveď na ňu hľadáme nielen my developeri a architekti, ale aj samosprávy. Aj samotná Bratislava zažila mnohé zmeny z pohľadu mobility a zdieľanej ekonomiky. Našou spoločnou výzvou tak dnes je, ako vybudovať kvalitné prostredie, ktoré ustojí výzvy budúcnosti a umožní kvalitný a udržateľný život pre svojich užívateľov,“ vysvetľuje Zoltán Müller.

Do súťaže sme pozvali 10 zahraničných, ale aj slovenských ateliérov so skúsenosťami a kompetenciou pre rozvoj územia tejto mierky. Súťažné návrhy vyhodnotí nezávislá 9-členná odborná porota so zástupcami mesta Bratislava, ako aj expertmi zo zahraničia, a veríme, že vám ich predstavíme už v blízkej budúcnosti.

Nové koncepty bývania a potrebné služby pre plnohodnotnú mestskú štvrť

V prvej fáze výstavby začíname s budovaním rezidenčných budov v južnej časti projektu smerom ku Kopčianskej ulici, ktoré po dokončení ponúknu viac ako 160 bytov. Na ne potom nadviaže výstavba ďalšej časti projektu, ktorá ponúkne administratívne priestory, byty na prenájom, medicentrum, gastro a obchodné prevádzky, supermarket či škôlku. Súčasťou bude aj rozľahlé námestie mestského charakteru, ktoré prepojí všetky spomínané funkcie. „Naším zámerom je, aby sa tu pohodlne cítili obyvatelia aj návštevníci a aby sa priestor nebáli využívať. Zeleň tak nemá byť len na okrasu, ale má pozývať ľudí pracovať na deke, urobiť si piknik či v zime ťahať deti na sánkach,“ vysvetlil Zoltán Müller.

Nesto ponúkne všetky funkcie plnohodnotnej mestskej štvrte: bývanie, občiansku vybavenosť, priestory na prácu aj voľný čas. „Vytvárame živý priestor pre ľudí, v ktorom vedia tvoriť, rozvíjať sa a tráviť voľný čas. Chceme, aby ľudia do Nesta nechodili len prespávať, ale aby využili všetky možnosti, ktoré táto nová mestská štvrť ponúkne,“ uzatvoril Michal Brúsil.

Dôraz na zeleň a obnoviteľné energie

Dôležitým prvkom budú opatrenia na zachytávanie vody v území, ako sú dažďové záhrady či využitie vodopriepustných materiálov, ktoré sú dôležité v príprave miest na klimatickú zmenu. Projekt počíta s významným využitím obnoviteľných zdrojov energie, a to zatiaľ v najväčšom rozsahu v rámci developmentu na území Slovenska. V Neste plánujeme vyrábať aj spotrebovávať energiu priamo na mieste, a to najmä vďaka solárnym panelom, ktoré budú v maximálnom rozsahu na každej jednej budove.

Priorita ekologických foriem dopravy

V lete tohto roka sme dokončili sprievodné práce súvisiace s budovaním infraštruktúry v území, v rámci ktorých sme zveľadili Kopčiansku ulicu. Okrem 850 metrov novej cesty na ulici pribudol takmer kilometer  kvalitnej oddelenej cyklotrasy, ktorá územie plynulo prepája od rakúskeho Kittsee až do bratislavské centra. Bicyklom je tak z Nesta centrum Bratislavy dostupné za 16 minút, autom už v priebehu 6 minút. No práve iné formy než individuálnu motorizovanú dopravu chceme v území podporiť. „Veľký dôraz kladieme na priestory pre peších a cyklistov. Filozofia, aby sa ľudia podriaďovali autám, by už dnes mala byť minulosťou, a preto v Neste priorizujeme ekologickejšie formy dopravy. Miesto tu budú mať car-free zóny a aj viaceré alternatívne dopravné riešenia, ako sú elektrobicykle alebo car sharing. Budúcnosť územia vidíme aj v zlepšení vlakového spojenia,“ vysvetlil Michal Brúsil. Na hranici Nesta plánujeme vybudovať v spolupráci so Železnicami SR železničnú zastávku, ktorá by po dokončení zabezpečila spojenie so železničnou stanicou Petržalka, ako aj rakúskym pohraničím a samotnou Viedňou.