BBC rádio na návšteve v Neste!

10. augusta 2022
BBC rádio na návšteve v Neste!

Železná opona nebola len imaginárnou hranicou, ale územím, ku ktorému ste sa počas studenej vojny nesmeli ani len priblížiť. Prechádzala aj okrajom Petržalky, v pohraničí Slovenska a Rakúska, kde sa nedávno začala písať nová kapitola pamäte a estetiky tohto územia. Projekt Nesto dokazuje, že aj z dejín sa dá ťažiť. Sporná hraničná línia, ktorá kedysi rozdeľovala, má dnes obrovský potenciál na vytvorenie nových komunít a atraktívneho uceleného mesta. Všimla si to aj rozhlasová stanica BBC vo svojej nedávnej reportáži.

Niekedy nás na súvislosti musí upozorniť niekto, kto vidí veci inak, nezainteresovane a s odstupom. Keď sme si vypočuli spomínanú reportáž, získali sme nový uhol pohľadu. Reportérka Mary – Ann Ochota sledovala historickú líniu železnej opony, ktorá počas studenej vojny oddeľovala nielen Východ od Západu, ale rozdeľovala aj celý európsky kontinent. Novinárka prišla aj do Bratislavy. Zisťovala ako príroda reaguje na toto niekdajšie hraničné pásmo, a tiež ako ľudia prepisujú svoju históriu a hľadia do budúcnosti. Jeden z najzaujímavejších príbehov objavila práve na južnom okraji Petržalky, kde na území 47 hektárov vzniká projekt Nesto. „Dejiny vás nemusia ťažiť. Môžete mať voči nim úctu, ale potom môžete začať novú kapitolu. Dnes ľudia pretvárajú toto územie, budujú si tu nový domov, nové komunity. Veľa to hovorí o ľudskej húževnatosti a o tom, že ľudia sa nenechajú nikdy úplne zlomiť,“ hovorí reportérka BBC na záver reportáže. Je to azda príbeh mnohých, ktorí v týchto časoch vyrastali a rozumejú súvislostiam. Novovznikajúce susedstvo tak spomienky na niekdajšiu železnú oponu aspoň vizuálne rozpustí. Bývalému územiu nikoho navráti život s odvážnou ambíciou spájať ľudí žijúcich na oboch stranách slovensko-rakúskeho pohraničia.

Reportérka stanice BBC Mary – Ann Ochota

Zakomponovať minulosť do budúcnosti

Najmä architekti vedia, že na zelenej lúke sa stavia najťažšie. Máte dovolené všetko, ale nemáte sa čoho chytiť. Neplatí to však o projekte Nesto, kde sa architekti a urbanisti chytili práve minulosti. Odkazujú na ňu artefakty a stavby z obdobia 1. a 2. svetovej vojny, ktoré plánujú citlivo zakomponovať do novej, ambicióznej výstavby. Podľa historikov sa tu na malom území odzrkadľuje komplikované 20. storočie a jeho tzv. veľká politika v malých regiónoch. Vojnový cintorín v Kopčanoch, protitankový bunker, replika tanku a ďalšie historické objekty budú zachované s úctou a odkazom pre ďalšie generácie. Mnohé z týchto artefaktov sú už dnes prirodzene začlenené do zelene a prírodného prostredia. Ich prepojenie s funkciami novovznikajúceho okolia bude výzvou pre architektov, ale aj nových „Nesťanov“, ktorí tu nájdu bývanie, prácu, ale aj kultúrno-spoločenské vyžitie. Nesto plánujeme vystavať na mieru jeho budúcim obyvateľom. Vzniká tu totiž kompletne vybavená mestská štvrť Petržalky, ktorá má ambíciu motivovať ľudí a jej návštevníkov, aby ju naozaj využívali. V Neste budú kancelárie, škola, škôlka, rôzne športoviská, zdravotné centrum, ale aj rezidenčné komunitné bývanie. 

Tím rozhlasovej stanice BBC World Service pred vojenským bunkrom BS-8

Potenciál spájať, nie rozdeľovať

Stavať na zelenej lúke nám dáva zmysel. Nie sme obmedzení ulicami, hranicami verejného priestoru, ani inžinierskymi sieťami. Vidíme veľký potenciál v integrácii minulosti a priblížení Bratislavy k rakúskym susedom. Regenerácia tohto územia sa už začala. Potenciál na spájanie mu prináleží už z umiestnenia. Každé miesto je bohatšie a komplexnejšie, keď si uchová historické vrstvy a významy, ktoré sú v ňom ukotvené, o to viac keď sa ocitnú v novom kontexte. Našou ambíciou je pomôcť Bratislave rozrásť sa do miest, ktorých funkcia bola uzatvárať a rozdeľovať krajiny kvôli obrane a kontrole. Páči sa nám cesta integrácie tejto oblasti a všetkých historických artefaktov, ktoré sa na tomto území nachádzajú do živej štvrte, udržateľného mesta v meste, ktoré vznikne v blízkosti centra Bratislavy. Ak o Neste a jeho umiestnení počujete po prvý raz, odporúčame si ho naštudovať a pozrieť sa na tento projekt aj z iného uhla pohľadu. Železná opona je, našťastie, už dávno minulosťou.