Pripravujeme architektonickú súťaž na novú podobu Vodnej veže vo Vydrici

03. decembra 2021
Pripravujeme architektonickú súťaž na novú podobu Vodnej veže vo Vydrici

V spolupráci s Magistrátom hlavného mesta Bratislava pripravuje VYDRICA DEVELOPMENT architektonickú súťaž, ktorej cieľom bude obnova areálu jednej z najstarších dochovaných stavieb na území mesta. V areáli Vodnej veže vznikne priamo pod hradom kvalitný verejný priestor a historické jadro Vydrice sa sprístupní širokej verejnosti, ktorá tu nájde miesto pre oddych a kultúrno-spoločenské vyžitie.

Už v najbližších dňoch bude vyhlásená architektonická súťaž na budúcu podobu areálu Vodnej veže. O súťažnom zadaní a podmienkach  rokovala komisia s Metropolitným inštitútom Bratislavy, ktorý poskytol cennú spätnú väzbu na základe konzultácií s Mestským ústavom ochrany pamiatok v Bratislave, Krajským pamiatkovým úradom a mestskou časťou Bratislava – Staré Mesto.

Hlavnou ideou revitalizácie je vznik verejného priestoru, ktorý bude prirodzene dominovať hierarchii ostatných verejných priestorov a stane sa dejiskom kultúrnych a spoločenských podujatí. Súčasťou má byť verejne dostupné archeologické nálezisko a výhľadovo sa predpokladá aj vznik nového pavilónu s funkciou kultúrneho a spoločenského centra.

Národná kultúrna pamiatka Vodná veža v bratislavskom Podhradí patrí medzi najhodnotnejšie bratislavské pamiatky. Odborníci zaraďujú najstarší objekt v areáli Vodnej veže do obdobia medzi druhým a jedenástym storočím nášho letopočtu. Dôležitú strategicko-obrannú funkciu veža plnila takmer štyristo rokov, a to až do začiatku 17. storočia.

Tridsať rokov bol areál zakonzervovaný v podobe archeologického náleziska s použitím metódy analytickej prezentácie. Tento spôsob však nevyhovuje súčasným požiadavkám na integráciu historického dedičstva do verejného priestoru. „Hlavné mesto bude klásť dôraz najmä na začlenenie areálu do života a na prezentáciu historických štruktúr formami vhodnými pre 21. storočie,“ povedal riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave Ivo Štassel.

„Revitalizácia Vodnej veže bude plne rešpektovať jej mimoriadnu historickú hodnotu – výsledkom má byť jej oživenie, integrácia do verejného priestoru a doplnenie mestských kultúrnych inštitúcií,“ Zoltán Müller, predseda predstavenstva spoločnosti VYDRICA DEVELOPMENT.

Developer projektu Vydrica je spoločnosť Vydrica Development, ktorá vznikla ako joint venture spojením vlastníka pozemkov spoločnosti Vydrica s našou developerskou spoločnosťou Lucron.